Levanger Næringsselskap AS - klikk for å gå til hovedside

Levanger Rådhus
Postboks 130, 7601 Levanger
tlf 74 05 25 00
organisasjonsnr 937 051 328
bank 4420.06.07292
e-post: gelu@levanger.kommune.no

NæringsutviklingStøtte til etablerere i Levanger:

Levanger kommune har førstelinjetjeneste for den som vil etablere egen virksomhet i Levanger. Gjennom avtale med Proneo AS på VIP-senteret tilbys etablereren oppfølging - testing, støtte og samarbeid til prosjektsøknad. Det tilbys inkubatortilbud for idéhavere - videreutvikling av forretningsidé og forretningsplan gjennom rådgivning, faglig/personlig støtte, videreformidling til ulike kompetansemiljø, kurs og deltakelse i sosialt utviklermiljø fram til kommersialisering.

Lån og eventuelt garantier ytes ikke fra kommunal side. Det kan ytes tilskudd til forprosjekter, herunder planlegging, markedskartlegging, produktutvikling, kompetanseheving, forretningsplanutvikling.

Det ytes ikke tilskudd til prosjekter som vurderes å være i konkurranse med etablert virksomhet i Levanger-regionen. (konkurransevridning).

Prosjekter som inneholder innslag av nyskaping (produkt, marked,konsept) prioriteres.

Etablererkurs:

Innovasjon Norge tilbyr etablererkurs i regionen.  Egenandel for et slikt kurs er p.t. 3.500,-.

Les mer om etablererkurs  på  http://www.proneo.no/.


Støtte til videreutvkling av virksomheten i Levanger:

Likeså viktig som etablering av nye virksomheter er videreutvikling av etablerte virksomheter. Næringssjefen vil samtidig være en diskusjonspartner for videreutvikling av virksomheten.

Til etablerte bedrifter kan det ytes tilskudd til forprosjekter, herunder planlegging, markedskartlegging, produktutvikling, kompetanseheving på samme måte som til etablerere.

Kontakt næringssjefen.

 

^

Gå til Levanger kommunes hovedside

sist endret 25.11.11
Linnea er Levangers kommuneblomst, oppkalt etter Karl von Linne