Gå til hovedside for Levanger Næringsselskap AS

Levanger Rådhus
Postboks 130, 7601 Levanger
tlf 74 05 25 00
organisasjonsnr 937 051 328
bank 4420.06.07292
e-post: gelu@levanger.kommune.no

<<forrige styre | vedtekter | møter | administrasjon | neste styre>>

styre 2004-2007
Medlem   Personlig varamedlem

Odd-Eiliv B Thraning,DNA

Leder

Olav Norberg,H

Hans Heieraas,SP

Nestleder

Hilde Haugan Hynne,SP

Jann Karlsen,KRF*

Medlem

* fra desember 2006
Per Anders Folladal,Norske skog

Medlem

Knut Dreier
Christina Madsen,Madsen Bil AS

Medlem

Anne Sissel Tiller
     
Merknad:
Sigvard K. Gilstad, H trådte ut av styret desember 2006  

^

Gå til Levanger kommunes hovedside

sist endret 01.12.10
Linnea er Levangers kommuneblomst, oppkalt etter Karl von Linne