Gå til hovedside for Levanger Næringsselskap AS

Levanger Rådhus
Postboks 130, 7601 Levanger
tlf 74 05 25 00
organisasjonsnr 937 051 328
bank 4420.06.07292
e-post: gelu@levanger.kommune.no

|vedtekter | møter | administrasjon | neste styre>>

styre til 29.09.04

ODD-EILIV B THRANING

DNA

Leder

GUNNAR LAURITS MYHR

H

Nestleder

HANS HEIERAAS

SP

Medlem

GERD MARIT SVENDSEN

SV

Medlem

3Sigvard K. Gilstad

 H 

Medlem3

SVEIN ERIK MUSUM

Uavh

Medlem

KRISTIAN ELDNES,Sykehuset Levanger

 

Medlem

CHRISTINA MADSEN,Madsen Bil AS

 

Medlem

TORE SÆTHER,CoMMidt AS

 

Medlem

   
4 DNA Varamedlem 1
Edvard Øfsti DNA Varamedlem 2
Harriet Hjelde DNA Varamedlem 3
Hilde Haugan Hynne SP Varamedlem 1
Helge Dieset SP Varamedlem 2
Martin Stavrum SP Varamedlem 3
Jostein Trøite SV Varamedlem 1
1AINA BYE SV Varamedlem 21
ASBJØRN FOLKVORD SV Varamedlem 3
2, 3Olav J. Grenne KRF Varamedlem 12, 3
Oddmund Myhr V Varamedlem 2
Merknad:
1 Trond Martin Sæterhaug fritatt som varamedlem 28.02.-15.07.02 og
29.05.02 - ut perioden
2  Toni K. Solbakken fritatt som varamedlem 14.08.02.-ut perioden
3 Jarle Haugan, død 10.08.03, opprykk Sigvard Gilstad, varamedlem
4 Nils Åge Aune, død 20.06.04

^

Gå til Levanger kommunes hovedside

sist endret 01.12.10
Linnea er Levangers kommuneblomst, oppkalt etter Karl von Linne