Gå til hovedside for Levanger Næringsselskap AS

Levanger Rådhus
Postboks 130, 7601 Levanger
bank 4420.06.07292

|styre|adminsitrasjon|møter|

generalforsamling 10.06.04 - som PDF

Møtested:              Rådhuset, formannskapssalen

Møtedato:              10.06.2004           Møtetid: Kl. 13:44 –  14:00

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9
Oppmøte:

Representant

Møter

Merknad

Thraning Odd

DNA

Ordfører

x

 

NORBERG OLAV KARSTEN

H

Varaordfører

x

 

GREVSKOTT ELI

DNA

Medlem

x

 

AUNE NILS ÅGE

DNA

Medlem

-

forfall

RONGLAN GUDNY

KRF

Medlem

x

 

HEIERAAS HANS EDVARD

SP

Medlem

x

 

HYNNE HILDE HAUGAN

SP

Medlem

x

 

TRØITE JOSTEIN

SV

Medlem

x

 

MEINHARDT BIRGER KONRAD

FRP

Medlem

x

 

HARALDSEN ANNIKKEN KJÆR

V

Varamedlem 1

x

(Aune)

Ellers møtte:

Rådmann Ola Stene og formannskapssekretær Rita-Mari Keiserås, Næringskonsulent Jon Helge Holmen og revisor Reidar Vandvik

 

001/04: KONSTITUERING

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

NÆRG-002/04 Vedtak:

·         Valg av møteleder; Odd Thraning – enst. valgt

·         Valg av referent; Rita-Mari Keiserås – enst.valgt.

·         Valg av 2 til å undertegne protokollen sammen med møteleder; Olav Norberg og Hilde Haugan Hynne – enstemmig valgt.

 

 

002/04: BEHANDLING AV SELSKAPETS ÅRSBERETNING, RESULTATREGNSKAP OG BALANSE SAMT OVERSKUDD FOR ÅRET 2003

Styrets beretning, årsregnskap og revisors beretning ble framlagt.

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

NÆRG-002/04 Vedtak:

1.        Årsregnskap  2003 for Levanger Næringsselskap as godkjennes. Årets overskudd kr. 50.097,- fremføres til dekning av tidligere års underskudd.

2.        Årsberetning for 2003 tas til etterretning. For ettertiden bør en i større grad bestrebe seg på å dokumentere de konkrete resultater Levanger Næringsselskap as har oppnådd eller har bidratt til å realisere.

 

 

003/04: GODTGJØRELSER

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

NÆRG-003/04 Vedtak:

1.        Revisors godtgjørelse dekkes etter regning.

2.        Styrets godtgjørelse settes til:

Styreleder kr. 5000,- + kr. 1.000,- pr. møte han deltar

Styremedlemmer/varamedlemmer, når de møter, kr. 1.000,- pr. møte.

 

 

004/04: VALG

Forslag i møte:

Sittende styre prolongeres for en periode inntil 3 måneder framover.

Avstemning:

Enstemmig.

NÆRG-004/04 Vedtak:

Sittende styre prolongeres for en periode inntil 3 måneder framover.

^

Gå til Levanger kommunes hovedside

sist endret 27.08.12
Linnea er Levangers kommuneblomst, oppkalt etter Karl von Linne