Gå til hovedside for Levanger Næringsselskap AS

Levanger Rådhus
Postboks 130, 7601 Levanger
bank 4420.06.07292

|styre|adminsitrasjon|møter|

generalforsamling 19.06.02

<<hovedutskrift

TID:

19.06.2002 Kl. 13:00 (Før formannskapets møte)

STED:

Rådhuset, formannskapssalen

Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som mulig, på tlf. 74 05 27 16, eller e-post: rita.mari.keiseras@levanger.kommune.no. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

SAKLISTE:

1.     KONSTITUERING

  • Valg av møteleder

  • Valg av referent

  • Valg av 2 til å undertegne protokollen sammen med møteleder

2. BEHANDLING OG GODKJENNING AV SELSKAPETS ÅRSOPPGJØR 2001

3. FASTSETTING AV GODTGJØRELSE TIL STYRET OG REVISOR

 Levanger, 12.06.2002
Odd-E. Thraning
leder

 

ÅRSOPPGJØR 2001

Saksansvarlig:

John Helge Holmen

Arkiv:     

Objekt:   

Arkivsaknr:

2002003475

 

Saken avgjøres av: Generalforsamling

 

Saksordfører: (Ingen) 

Saksgang:

Møtedato:

Saksbeh.:

Saksnr.:

Levanger næringsselskap

29.05.2002

JHH

012/02

Levanger næringsselskap AS - Generalforsamling

19.06.2002

JHH

002/02

29.05.2002 Levanger næringsselskap

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

NÆR-012/02 INNSTILLING:

1.     Årsoppgjøret 2001 for Levanger Næringsselskap as godkjennes. Årets underskudd kr. 380.950,- fremføres som udekket tap.

2.     Revisors godtgjørelse dekkes etter regning.

3.     Styrets godtgjørelse settes til:

Styreleder kr. 2000,- + kr. 500,- pr. møte han deltar

Styremedlemmer/varamedlemmer, når de møter, kr. 500,- pr. møte.

ADMINISTRASONENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

1.     Årsoppgjøret 2001 for Levanger Næringsselskap as godkjennes. Årets underskudd kr. 380.950,- fremføres som udekket tap.

2.     Revisors godtgjørelse dekkes etter regning.

3.     Styrets godtgjørelse settes til:

Styreleder kr. 2000,- + kr. 500,- pr. møte han deltar

Styremedlemmer/varamedlemmer, når de møter, kr. 500,- pr. møte.

Vedlegg:

Årsberetning  side 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Årsregnskap  |  Balanse  |  Noter  side 2

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen.

Saksopplysninger:

Årsberetningen med Årsregnskap skal først til  godkjenning i styret i Levanger Næringsselskap as, for deretter  å kalle inn til Generalforsamling onsdag 19. juni 2002.

Generalforsamling er Formannskapet i Levanger kommune.

Vurdering:

Er vedlagt som Årsoppgjør 2001

^

Gå til Levanger kommunes hovedside

sist endret 27.08.12
Linnea er Levangers kommuneblomst, oppkalt etter Karl von Linne