Levanger Næringsselskap AS - klikk for å gå til hovedside

Levanger Rådhus
Postboks 130, 7601 Levanger
tlf 74 05 25 00
organisasjonsnr 937 051 328
bank 4420.06.07292
e-post: gelu@levanger.kommune.no

Levanger havneområde

<- næringsareal

Forslag til planprogram konsekvensutredning 17.06.08 PDF

-------------------------------

Kunngjøring om igangsatt planarbeid - reguleringsplan for Levanger havneområde
I henhold til plan- og bygningslovens § 27 -1, annet ledd kunngjøres med dette oppstart av planarbeidet for havneområdet på Levanger. Planområdet er vist på kartutsnitt. Området planlegges med leiligheter, næringsarealer, hotell med kulturhus, kaiområder, småbåthavner, parkområder, stier, møteplasser, nødvendig infrastruktur mm. Illustrasjonsskisser som grunnlag for reguleringsplanarbeidet, er utarbeidet for området.

Nærmere opplysninger om planen kan fås ved henvendelse til: Grete Ludvigsen

Eventuelle innspill til planarbeidet ønskes skriftlig innen 20. 02.08: postmottak@levanger.kommune.no

(Reguleringsplan Levanger sentrum: Informasjon fra 2004 - innspill fra 2004)

Innspill

18.02.08
30.01.08

KIRO 1 (PDF)

22.01.08
21.01.08
Gå til Levanger kommunes hovedside

sist endret 09.12.09
Linnea er Levangers kommuneblomst, oppkalt etter Karl von Linne