Levanger Næringsselskap AS - logo

Levanger Rådhus
Postboks 130, 7601 Levanger
tlf 74 05 25 00
organisasjonsnr 937 051 328
bank 4420.06.07292
e-post: gelu@levanger.kommune.no

 

 

 

 

Levanger Næringsselskap AS er et heleid kommunalt aksjeselskap. Kommunestyret vedtok 17.01.01 at selskapet skal være Levanger kommunes utøvende organ i næringssaker.

 Næringsareal
 Næringslokaler
 Næringsutvikling
 Møteplan
 Dokumenter
 Organisasjon
 Arkiv
 
 Søk på nett
 

 

Selskapet ble i ekstraordinær generalforsamling 14.12.2011 besluttet avviklet. Selskapet ble senere besluttet reversert og selskapet åpnet for fortsatt drift igjen. Selskapets fremtidige drift vil bli sett i sammenheng med en evt framtidig felles organisering av Levanger Rådhus AS og Hunt Biobank Eiendom AS. 
Ekstraordinær generalforsamling med åpning 20.3.2013.

 
   
   
   
   
   
   

logo, jpg 300DPI
300pix | 1000pix

 

Havneområdet Levanger - (meninger)
Forslag regulering 22.04.2009 PDF (OBS! 14MB) Narud/Stokke/Wiig

 

Gå til Levanger kommunes hovedside

sist endret 06.08.12
Linnea er Levangers kommuneblomst, oppkalt etter Karl von Linne