Historikk

Levanger Næringsselskap AS - logo

Levanger Rådhus
Postboks 130, 7601 Levanger
tlf 74 05 25 00
organisasjonsnr 937 051 328
bank 4420.06.07292
e-post: gelu@levanger.kommune.no

Historikk

 Næringsareal
 Næringslokaler
 Næringsutvikling
 Møteplan
 Dokumenter
 Organisasjon
 Arkiv
 
 Søk på nett

Fusjonert med

Levanger rådhus AS 01.01.14

Selskapet ble i ekstraordinær generalforsamling 14.12.2011 besluttet avviklet. Selskapet ble senere besluttet reversert og selskapet åpnet for fortsatt drift igjen. Selskapets fremtidige drift vil bli sett i sammenheng med en evt framtidig felles organisering av Levanger Rådhus AS og Hunt Biobank Eiendom AS. 
Ekstraordinær generalforsamling med åpning 20.3.2013.

Levanger Næringsselskap AS er et heleid kommunalt aksjeselskap. Kommunestyret vedtok 17.01.01 at selskapet skal være Levanger kommunes utøvende organ i næringssaker.

logo, jpg 300DPI
300pix | 1000pix

Havneområdet Levanger - (meninger)
Forslag regulering 22.04.2009 PDF (OBS! 14MB) Narud/Stokke/Wiig

Gå til Levanger kommunes hovedside

sist endret 06.08.12
Linnea er Levangers kommuneblomst, oppkalt etter Karl von Linne